Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, 09 - 402 Płock, Plac Dąbrowskiego 1, www.oipip.org.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania

Poniedziałek
7.00 - 15.00
 
Wtorek
9.00 - 17.00
 
Środa - Piątek
7.00 - 15.00
 
 

Pomoc prawna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, pierwszy i trzeci wtorek w godz. 15.00 - 16.00, natomiast Przewodnicząca OSPiP w drugi wtorek miesiąca między 15.00 - 17.00.

Ponadto po uprzednim umówieniu telefonicznym (+48 24 264 48 33) za pośrednictwem biura OIPiP RP, można skorzystać z porady Radcy Prawnego.
 

Składki

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.
Wysokości składek
 

Obszar działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych RP

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego obejmuje swoim działaniem powiat gostyniński, płocki i sierpecki.

W tym dziale będą znajdować się regulaminy, uchwały i stanowiska Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego podjęte w 2011 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin2.pdf)Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/V/2010 OZPiP RP z dnia 20.03.2010 r.[Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.]
Pobierz plik (uchwala52007001.pdf)Uchwała nr 1/VI/2010 z dnia 29 września 2011 r. [w sprawie składu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.]
Pobierz plik (uchwala52007002.pdf)Uchwała nr 2/VI/2011 ORPiP RP z dnia 29 września 2011 r.[w sprawie wyboru członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.]
Pobierz plik (uchwala52007003.pdf)Uchwała nr 3/VI/2011 ORPiP RP z dnia 29 września 2011 r.[w sprawie upoważnienia Prezydium ORPiP do podejmowania działań w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego w zakresie określonym uchwałą.]
Pobierz plik (uchwala52007004.pdf)Uchwała nr 4/VI/2011 ORPiP RP z dnia 29 września 2011 r.[w sprawie wytypowania i upoważnienia osób do podpisywania rachunków, czeków i przelewów.]
Pobierz plik (uchwala52007005.pdf)Uchwała nr 5/VI/2011 ORPiP RP z dnia 29 września 2011 r.[w sprawie wytypowania i upoważnienia osób spośród członków Prezydium ORPiP RP do podpisywania zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu, zaświadczeń o wpisie do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek...]
Pobierz plik (uchwala52007005b.pdf)Uchwała nr 5/VI/2011 XXV OZPiPRP z dnia 17 września 2011 r.[w sprawie ustalenia liczby członków organów Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.]
Pobierz plik (uchwala52007007.pdf)Uchwała nr 8/VI/2011 ORPiP RP z dnia 29 września 2011 r.[w sprawie powołania przewodniczących komisji problemowych i zespołów działających przy ORPiP RP.]
Pobierz plik (uchwala52007007b.pdf)Uchwała nr 6/VI/2011 XXV OZPiPRP z dnia 17 września 2011 r.[w sprawie wyborów na stanowiska przewodniczących i członków organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.]
Pobierz plik (uchwala52007008.pdf)Uchwała nr 8/VI/2011 XXV OZPiPRP z dnia 17 września 2011 r.[w sprawie wyborów delegatów na Krajowy Zjazd.]
Pobierz plik (uchwala1552007.pdf)Uchwała nr 21/VI/2011 ORPiP RP z dnia 26 października 2011 r.[w sprawie zakresów czynności dla członków Prezydium ORPiP RP.]
Pobierz plik (uchwala20052009.pdf)Uchwała nr 25/VI/2011 ORPiP RP z dnia 26 października 2011 r.[w sprawie powołania i zasad działania Komisji ds. Konkursów działającej przy ORPiP RP oraz zasad wskazywania przedstawicieli ORPiP do udziału w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej.]
Pobierz plik (uchwala1752007.pdf)Uchwała nr 24/VI/2011 ORPiP RP z dnia 26 października 2011 r.[w sprawie powołania, zasad działania i regulaminu Komisji Socjalnej działającej przy ORPiP RP.]
Pobierz plik (uchwala1852007.pdf)Uchwała nr 23/VI/2011 ORPiP RP z dnia 26 października 2011 r.[w sprawie powołania, zasad działania i regulaminu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Etyki Zawodowej działającej przy ORPiP RP.]
Pobierz plik (uchwala1952007.pdf)Uchwała nr 26/VI/2011 ORPiP RP z dnia 26 października 2011 r.[w sprawie powołania, zasad działania i regulaminu Komisji ds. Skarg i Wniosków działającej przy ORPiP RP.]
Pobierz plik (uchwala2052007.pdf)Uchwała nr 27/VI/2011 ORPiP RP z dnia 26 października 2011 r.[w sprawie powołania, zasad działania i regulaminu Komisji ds. Zatrudnienia, Pracy i Płacy działającej przy ORPiP RP.]
Pobierz plik (uchwala2152007.pdf)Uchwała nr 28/VI/2011 ORPiP RP z dnia 26 października 2011 r.[w sprawie powołania, zasad działania Zespołu ds. Położnych działającego przy ORPiP RP.]
Pobierz plik (uchwala2252007.pdf)Uchwała nr 29/VI/2011 ORPiP RP z dnia 26 października 2011 r.[w sprawie powołania, zasad działania i regulaminu Komisji ds. Nadzoru nad Wykonywaniem Indywidualnych, Indywidualnych Specjalistycznych i Grupowych Praktyk.]
Pobierz plik (uchwala2352007.pdf)Uchwała nr 30/VI/2011 ORPiP RP z dnia 26 października 2011 r.[w sprawie powołania, zasad działania Zespołu ds. Biuletynu Informacyjnego działającego przy ORPiP RP.]
Pobierz plik (uchwala2352011.pdf)Uchwała nr 37/VI/2011 ORPiP RP z dnia 26 października 2011 r.[w sprawie powołania, zasad działania Zespołu ds. Pomocy Społecznej działającego przy ORPiP RP.]
Partnerzy

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock.

OIPIP RP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez OIPIP RP, możliwy jest poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..