Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, 09 - 402 Płock, Plac Dąbrowskiego 1, www.oipip.org.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plen

Godziny urzędowania

Poniedziałek
7.00 - 15.00
 
Wtorek
9.00 - 17.00
 
Środa - Piątek
7.00 - 15.00
 
 

Pomoc prawna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, pierwszy i trzeci wtorek w godz. 15.00 - 16.00, natomiast Przewodnicząca OSPiP w drugi wtorek miesiąca między 15.00 - 17.00.

Ponadto po uprzednim umówieniu telefonicznym (+48 24 264 48 33) za pośrednictwem biura OIPiP RP, można skorzystać z porady Radcy Prawnego.
 

Składki

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.
Wysokości składek
 

Obszar działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych RP

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego obejmuje swoim działaniem powiat gostyniński, płocki i sierpecki.

W nawiązaniu do pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WZ-III.0442.4.2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku i w związku z realizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o dopełnienie ustawowego obowiązku przekazania rocznych sprawozdań statystycznych z działalności i zatrudnienia.

Pielęgniarki i położne prowadzące praktyki zawodowe są zobowiązane przedkładać sprawozdania objęte Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok. Jednocześnie informuję, że nie dotyczy to praktyk udzielających świadczeń jedynie w podmiocie leczniczym.
W związku z faktem, iż sprawozdania należy przekazać w wersji elektronicznej, informuję, że na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia funkcjonuje portal sprawozdawczy do przekazywania danych drogą elektroniczną - System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). System dostępny jest pod linkiem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html lub na stronie www.csioz.gov.pl w zakładce Projekty/Statystyka/SSOZ.
Dodatkowe informacje znajdują się również na stronie internetowej (https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/statvstvka-medvczna2) lub na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) (https://ww,w.csioz.gov.pi/).

Z poważaniem Przewodnicząca ORPiP RP
mgr Elżbieta Pleczyńska

Partnerzy

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock.

OIPIP RP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez OIPIP RP, możliwy jest poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..